Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej został utworzony w 2017 roku z działającego wcześniej Zakładu Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki UJ.  Zrzesza on trzy zakłady naukowe prowadzące badania w zakresie fizyki jądrowej,  fizyki cząstek oraz ich zastosowania w medycynie i bezpieczeństwie publicznym. Prace badawcze realizowane w Zespole dotyczą: 

  • testów fundamentalnych symetrii w naturze oraz splątania kwantowego w rozpadach mezonów i atomów pozytonium,

  • badań układów kilkunukleonowych,

  • struktury, oddziaływania oraz spektroskopii hadronów i ciężkich jonów,

  • badania procesów atomowych zachodzących w silnie zjonizowanych, ciężkich jonach,

  • poszukiwania nowych cząstek i egzotycznych form materii jądrowej,

  • budowy systemów detekcji promieniowania i systemów akwizycji danych,

  • analizy dużych zbiorów danych i symulacji komputerowych.

W Zespole Zakładów Fizyki Jądrowej prowadzone są również badania aplikacyjne, przede wszystkim w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej, terapii wiązkami protonów i neutronów, produkcji radioizotopów oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych.

Pracownicy Zespołu prowadzą badania w szerokiej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Europie (FAIR, INPN Frascati), Stanach Zjednoczonych oraz Japonii.

Informacje kontaktowe

www.zzfj.if.uj.edu.pl

Adres: ul. prof. St. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

Telefon: (+48 12) 664 4572

Widok zawartości stron Widok zawartości stron